Personnummer och uppgifter
Vi behöver ditt personnummer för att kunna hämta priser från försäkringsbolagen. Insplanet ABs behandling av dina personuppgifter används till att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig för beställd produkt och till att upprätthålla en god kund- och registervård. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Insplanet AB, organisationsnummer 556567-6227, är Personuppgiftsansvarig. När du anger ditt personnummer kommer uppgifter om namn och adress att automatiskt hämtas in från UC AB.

För mer information om vår Internetpolicy, Cookies och PuL - klicka här
Hämta Priser
Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.
Vänligen vänta...
Vi skickar frågan till våra samarbetsbolag.


I samarbete med Insplanet
INSPLANET